EĞİTİM VE GELİŞİM


Bozlu Holding’de eğitim gelişim faaliyetleri, şirket genelinde ve kişi bazında gelişmeye açık olan değerler ve yetkinlikler çerçevesinde çalışanlarımızın ve organizasyonun ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanmaktadır.

İnsan Kaynakları politikalarımız doğrultusunda tüm çalışanlarımız, işe başlangıçtan itibaren temel oryantasyon ve yıllık eğitim programlarına katılırlar. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kurumun strateji ve hedefleri, performans değerlendirme sonuçları, görev gerekleri, yönetici ve çalışanın kendisinden gelen geri bildirimler, yeni yatırım ve projeler önem taşır. Eğitim modelleri eğitimin konusu ve ihtiyaca göre kurumlarımız bünyesindeki iç eğitimcilerden veya hizmet alma yoluyla profesyonel eğitim kurumlarından destek alarak oluşturulmaktadır.

Eğitim Programları

Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda çalışanlarımızın ve organizasyonun ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan eğitimlerimiz şu başlıklardan oluşmaktadır;

Oryantasyon Eğitimleri: Şirkete yeni katılan çalışanların şirketi, çalışanları, işi ve iş çevresini en kısa sürede tanımaları ve bunlara uyum sağlayabilmeleri amacıyla verilen eğitimlerdir.

Mesleki Gelişim Eğitimleri: Mesleki yetkinliklerin arttırılmasına yönelik eğitimlerdir.

Kişisel Gelişim Eğitimleri: Çalışanın bilgi, beceri ve motivasyonunu geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitimlerdir.

Yönetici Eğitimleri: Yönetici becerilerinin arttırılmasına yönelik eğitimlerdir.

Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri: Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulumu, geliştirilmesi ve sürekliliği için düzenlenen eğitimlerdir.

Cihaz Eğitimleri: Çalışanın bilgi ve uzmanlığını arttırmak amacıyla kurum ya da kurum iş ortağının imkânları ile yurt içi ya da yurtdışında seminer, kurs, çalıştay vb. yöntemlerle yapılan eğitimlerdir.

Yasal Zorunlu Eğitimler: Mevzuat gereği verilmesi gereken eğitimlerdir.